Hỗ trợ English    Việt Nam   
Vé xe khách từ đi Sài Gòn - Hồ Chí Minh Cấc quận -    

Bạn phải đăng kí hoặc đăng nhập đăng tin miễn phí Đăng Tin Mất Phí

Giá : 999.000. VND/1 Năm

Tên dịch vụ*
 
Điện thoại
Địa chỉ
Tên dịch vụ*
Tóm tắt
Điện thoại
Wifi
Điểm đưa đón:
Điểm bỏ khách:
Địa chỉ
Tỉnh

Cập nhật tuyến xe Tạo hãng xe Tạo nơi đi Tạo nơi đến

 
Hãng xe
Nơi đi
Nơi đến
Thời gian
Khởi hành
Đến nơi
Giá
Loại xe (Số chỗ ngồi)
Số điện thoại
Số chuyến
Ngày đi
   
Xe khách Kiến Phong
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Kiến Phong
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

11h
-
19h   Thời gian: 8 h

Thời gian: 8 h

Châu Đốc

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 16 chổ - khăn - nước
Châu Đốc


Bến xe khách Miền Tây

100,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Đồng Phát
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Đồng Phát
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

22h30
-
2h40   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h


Bến xe khách Miền Tây

giường nằm 40 chổ - khăn - nước


Bến xe khách Miền Tây

110,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Hiệp Tiến
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Hiệp Tiến
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

6h30
-
12h30   Thời gian: 6 h

Thời gian: 6 h


Bến xe khách Miền Tây

giường nằm 40 chổ - khăn - nước


Bến xe khách Miền Tây

160,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
CTY CP XKDV Miên Tây
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

CTY CP XKDV Miên Tây
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

17h
-
21h30   Thời gian: 4"30 h

Thời gian: 4"30 h

Kiên Lương

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 30 chổ
Kiên Lương


Bến xe khách Miền Tây

110,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
CTY CP XKDV Miên Tây
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

CTY CP XKDV Miên Tây
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

7h
-
11h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h

Thoại Sơn

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 30 chổ
Thoại Sơn


Bến xe khách Miền Tây

750,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Quyền Nhân
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Quyền Nhân
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

21
-
2h   Thời gian: 5 h

Thời gian: 5 h

Bến xe Tân Châu

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 30 chổ
Bến xe Tân Châu


Bến xe khách Miền Tây

150,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Kim Vốn
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Kim Vốn
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

11h
-
15h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h

Thoại Sơn

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 45 chổ
Thoại Sơn


Bến xe khách Miền Tây

110,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Kim Hương
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Kim Hương
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

14h
-
18h30   Thời gian: 6 h

Thời gian: 6 h

Bến xe Châu Đốc

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 16 chổ - khăn - nước
Bến xe Châu Đốc


Bến xe khách Miền Tây

120,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Kim Mai
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Kim Mai
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

3h
-
9h   Thời gian: 6 h

Thời gian: 6 h

Bến xe Châu Đốc

Bến xe khách Miền Đông

ghế ngồi 16 chổ khăn nước
Bến xe Châu Đốc


Bến xe khách Miền Đông

120,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Khách Phương Trang
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

22h30
-
2h30   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h

Bến xe Long Xuyên

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 40 chổ khăn nước
Bến xe Long Xuyên


Bến xe khách Miền Tây

125,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Mai Thảo
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Mai Thảo
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

22h
-
3h   Thời gian: 5 h

Thời gian: 5 h

Bến xe Phú Tân

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 40 chổ khăn nước
Bến xe Phú Tân


Bến xe khách Miền Tây

230,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Thiên Thiên Hương
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

6h
-
10h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h

Bến xe Tân Châu

Bến xe khách Miền Tây

giường nằm 40 chổ khăn nước
Bến xe Tân Châu


Bến xe khách Miền Tây

160,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Hiệp Thành
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Hiệp Thành
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

6h
-
12h   Thời gian: 6 h

Thời gian: 6 h

Bến xe Tân Châu

Bến xe khách Miền Tây

giường nằm 40 chổ khăn nước
Bến xe Tân Châu


Bến xe khách Miền Tây

160,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Minh Thùy Linh
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

3h
-
5h30   Thời gian: 2"30 h

Thời gian: 2"30 h

Bến xe Tân Châu

Bến xe khách Miền Tây

ghế ngồi 16 chổ nước
Bến xe Tân Châu


Bến xe khách Miền Tây

70,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận

I. Vexekhachlh.comdịch vụ đăng tin lớn nhất hiện nay tại Việt Nam. nhà xe tự quản lý hệ thống bán vé xe của mình.

II. Nhà xe đăng ký sẽ có 1 trang cá nhân riêng trên vexekhaclh.com. Sau đó để lấy tài khoản đăng nhập vào trang cá nhân. Vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cấp cho bạn 1 tài khoản AdminPassword vào trang của bạn đã tạo.

  1. Khi vào trong trang cá nhân của riêng bạn. Bạn có thể viết bài, cập nhật tuyến xe đi đến, số điện thoại, hình ảnh, video liên quan đến nhà xe của bạn.
  2. Bạn tự chiệu trách nhiệm cho bài viết, hình ảnh, video mà bạn đã đăng. Chúng tôi không chiệu trách nhiệm. Vì thế nên tránh những gì ảnh hưởng đến doanh nghiệp khác, đối thủ cạnh tranh của bạn
  3.  Bạn phải trả phí duy trì trang cá nhân của mình theo thời gian bạn yêu cầu.Thời gian ít nhất là 3 tháng đến 12 tháng, 36 tháng hoạc mãi mãi. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ trang cá nhân của bạn trong suốt thời gian đó

III. Trong quá trình hoạt động, hợp tác với vexekhachlh.com. Nhà xe có nhu cầu cần thiết cần giải đáp thêm hãy gửi thư cho ban lãnh đạo và để lại số điện thoại. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn ngay sau đó trong 48h.

Trân trọng cảm ơn..! Kính chúc nhà xe " An Khang Thịnh Vượng..!"