Hỗ trợ English    Việt Nam   
Vé xe khách từ Bình Thuận đi Hồ Chí Minh - Bình Thạnh - và nhiều Q khác    

Bạn phải đăng kí hoặc đăng nhập đăng tin miễn phí Đăng Tin Mất Phí

Giá : 999.000. VND/1 Năm

Tên dịch vụ*
 
Điện thoại
Địa chỉ
Tên dịch vụ*
Tóm tắt
Điện thoại
Wifi
Điểm đưa đón:
Điểm bỏ khách:
Địa chỉ
Tỉnh

Cập nhật tuyến xe Tạo hãng xe Tạo nơi đi Tạo nơi đến

 
Hãng xe
Nơi đi
Nơi đến
Thời gian
Khởi hành
Đến nơi
Giá
Loại xe (Số chỗ ngồi)
Số điện thoại
Số chuyến
Ngày đi
   
Xe khách Đông Hưng
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Đông Hưng
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

7h00
-
16h00   Thời gian: 9 h

Thời gian: 9 h

Bến xe Bình Thuận

Bến xe Miền Đông

Xe giường nằm 40 chỗ
Bến xe Bình Thuận


Bến xe Miền Đông

145,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Ngọc Hùng
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Ngọc Hùng
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

12h
-
17h   Thời gian: 5 h

Thời gian: 5 h

Mũi Né

Bến xe Miền Đông

ghế ngồi 16 chổ - khăn - nước
Mũi Né


Bến xe Miền Đông

105,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Việt Nhật
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Việt Nhật
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

1h
-
5h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h

Phòng vé Mũi Né

Bến xe Miền Đông

giường nằm 40 chổ - khăn - nước
Phòng vé Mũi Né


Bến xe Miền Đông

120,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Vũ Hoàng
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Vũ Hoàng
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

5h
-
9h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h


Bến xe Miền Đông

ghế ngồi 30 chổ - khăn - nước


Bến xe Miền Đông

100,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Việt Yên
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Việt Yên
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

8h
-
11h   Thời gian: 3 h

Thời gian: 3 h

Bến xe Bắc Ruộng

Bến xe Miền Đông

ghế ngồi 16 chổ - khăn - nước
Bến xe Bắc Ruộng


Bến xe Miền Đông

950,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Xuân Cẩm
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Xuân Cẩm
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

0h
-
4h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h

Bến xe Bắc Ruộng

Bến xe Miền Đông

ghế ghồi 30 chổ - khăn - nước
Bến xe Bắc Ruộng


Bến xe Miền Đông

950,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách 9 Lan
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách 9 Lan
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

12h30
-
16h40   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h


Bến xe Miền Đông

giường nằm 40 chổ - khăn - nước


Bến xe Miền Đông

100,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Sang Hoa
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Sang Hoa
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

15h30
-
20h30   Thời gian: 5 h

Thời gian: 5 h

Bến xe Bắc Ruộng

Bến xe Miền Đông

ghế ngồi 16 chổ - khăn - nước
Bến xe Bắc Ruộng


Bến xe Miền Đông

60,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Sang Huy
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Sang Huy
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

5h30
-
9h30   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h


Bến xe Miền Đông

ghế ngồi 16 chổ - khăn - nước


Bến xe Miền Đông

90,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Đông Phương
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

13h
-
17h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h

Bến xe Bắc Ruộng

Bến xe Miền Đông

ghế ngồi 30 chổ - khăn - nước
Bến xe Bắc Ruộng


Bến xe Miền Đông

850,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Mai Linh
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Mai Linh
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

4h
-
6h30   Thời gian: 2"30 h

Thời gian: 2"30 h


Bến Xe Miền Tây

giường nằm 41 chổ - khăn nước


Bến Xe Miền Tây

120,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Kumho Samco
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Kumho Samco
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

2h
-
7h   Thời gian: 5 h

Thời gian: 5 h


Bến Xe Miền Tây

ghế ngồi 45 chổ - khăn - nước


Bến Xe Miền Tây

135,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Kim Hoàng
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Kim Hoàng
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

2h
-
6h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h


Hồ Chí Minh

ghế ngồi 16 chổ - khăn - nước


Hồ Chí Minh

135,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Tuấn Hoa
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Tuấn Hoa
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

1h
-
5h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h


Bến xe Tuấn Hoa

ghế ngồi 16, 29 chổ


Bến xe Tuấn Hoa

1,300,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Mai Linh
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Mai Linh
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

2h
-
6h30   Thời gian: 4h30 h

Thời gian: 4h30 h


Bến Xe Miền Tây

giường nằm 41 chổ khăn nước


Bến Xe Miền Tây

125,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Hoàng Kim
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Hoàng Kim
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

2h
-
6h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h


Quận 1

ghế ngồi 16 chổ khăn nước


Quận 1

130,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Tý Lùn
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Tý Lùn
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

7h30
-
12h30   Thời gian: 4"30 h

Thời gian: 4"30 h

Bến xe Bắc Ruộng

Bến xe Miền Đông

ghế ngồi 16 chổ khăn nước
Bến xe Bắc Ruộng


Bến xe Miền Đông

90,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe khách Thành Thủy
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe khách Thành Thủy
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

3h40
-
8h10   Thời gian: 4"30 h

Thời gian: 4"30 h

Bến xe Bắc Ruộng

Bến xe Miền Đông

ghế ngồi 30 chổ khăn nước
Bến xe Bắc Ruộng


Bến xe Miền Đông

90,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe TM Brother
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe TM Brother
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón: Quận 1 Sài Gòn Thành phố Đà Lạt Mũi Né

Điểm bỏ khách:

8h
-
13h   Thời gian: 5 h

Thời gian: 5 h

Mũi Né

228 Đề Thám

Ghế ngồi 30 chổ
Mũi Né


228 Đề Thám

120,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Tình Quý
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Tình Quý
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

6h30
-
10h   Thời gian: 3:30 h

Thời gian: 3:30 h

Bến xe Bắc Ruộng

Bến xe Miền Đông

Ghế ngồi 28 chổ
Bến xe Bắc Ruộng


Bến xe Miền Đông

100,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Ngọc Châu
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Ngọc Châu
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

12h
-
16h   Thời gian: 3:30 h

Thời gian: 3:30 h

Bến xe Bắc Ruộng

Bến xe Miền Đông

Giường nằm 40 chổ
Bến xe Bắc Ruộng


Bến xe Miền Đông

100,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Tám Ngọt
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Tám Ngọt
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

11h
-
15h   Thời gian: 4 h

Thời gian: 4 h


Bến xe Miền Đông

Giường nằm 40 chổ


Bến xe Miền Đông

110,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận
Xe Quang Sơn
Hướng Dẫn Nhà Xe Đăng Tin

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Xe Quang Sơn
Đưa đón tận nhà các điểm
Đóng

Điểm đưa đón:

Điểm bỏ khách:

11h
-
16h   Thời gian: 5h h

Thời gian: 5h h

Phòng vé Mũi Né

Ngã tư Gò Mây

Ghế ngồi 16 chỗ
Phòng vé Mũi Né


Ngã tư Gò Mây

110,000 đ

Điện thoại

Giá : 550.000. VND/1 Năm

Bình luận